Відбулись чергові Загальні збори Товариства

5 квітня 2019 року в Сервісному центрі АТ «Хмельницькобленерго» відбулись річні Загальні збори Товариства.

На зборах було розглянуто суттєві для Компанії питання, а саме:

  • Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році;
  • Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
  • Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році;
  • Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

Під час свого виступу в.о. генерального директора Олег Козачук підсумував роботу Товариства у звітному періоді. Наголосив на виконанні запланованих показників та отриманні чистого прибутку у розмірі 42812 тис грн, позитивній динаміці розвитку Товариства, впровадженню енергетичних реформ, відсутності заборгованості Товариства перед ДП «Енергоринок» та акціонерами по дивідендах, перевиконанні Інвестиційної програми та плану капітальних ремонтів. Окрім того, акцентував особливу увагу на питаннях корпоративного управління та розвитку соціальної сфери у Товаристві. 

Заступник начальника відділу корпоративного управління Фонду державного майна України Ірина Холоднова виступила зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році, який був затверджений більшістю голосів акціонерів.

Головний бухгалтер АТ «Хмельницькобленерго» Люба Дарун оприлюднила позитивні висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році прийнято рішення про наступний розподіл прибутку:

  • 50 % чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів акціонерам Товариства,
  • 5 % на поповнення резервного капіталу Товариства,
  • 45 % на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Окрім того, встановлено, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

По завершенню роботи Загальних зборів Козачук Олег відповів на запитання  акціонерів, зокрема, щодо результатів відокремлення діяльності з розподілу від постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»; використання сервісу «Особистий кабінет» та інших аспектів взаємодії із споживачами.

Відділ зв’язків з громадськістю

Наверх