Стимулююче регулювання

На виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами та зобов’язань, передбачених  Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС Україні необхідно вжити заходів щодо запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики.

Відповідно, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (коаліційною угодою) та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифної політики в енергетиці, зокрема перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання електричної енергії.

Стан мереж та енергетичного обладнання, необхідність в додатковій потужності для споживачів електричної енергії вимагають значних інвестицій, які можуть бути залучені лише за умови впровадження стимулюючого регулювання – загальноприйнятого у міжнародній практиці інструменту, що забезпечує можливість реконструкції мереж та розвиток енергетичної інфраструктури.

Стимулююче регулювання (RAB-регулювання) – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Стимулююче регулювання передбачає встановлення величини необхідного доходу в залежності від досягнення встановлених показників надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів, а також мотивує регульовані компанії до зниження витрат.

Основні елементи стимулюючого регулювання:

 • проведення переоцінки активів з метою встановлення регуляторної бази активів для розрахунку регуляторної амортизації та прибутку;
 • встановлення норми прибутку на рівні, достатньому для залучення необхідного обсягу інвестицій;
 • покриття обґрунтованих операційних витрат;
 • встановлення довгострокових параметрів регулювання (цільових показників якості та надійності).

Переваги для економіки України:

 • створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій з метою модернізації інфраструктури електроенергетичної галузі;
 • зниження інфляційного впливу галузі;
 • підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок підвищення ефективності витрат, збільшення інвестицій та зниження технологічних витрат електроенергії в мережах.

Переваги для споживачів електроенергії:

 • підвищення якості (надійності) послуг з енергопостачання;
 • покращення якості обслуговування споживачів;
 • отримання вигод від скорочення неефективних витрат енергокомпанії.

Переваги для інвесторів енергетичних компаній:

 • прогнозованість доходу, що забезпечує можливість залучення довгострокових інвестицій, у т.ч. на міжнародних ринках капіталу;
 • можливість розпорядження економією від скорочення операційних витрат;
 • збільшення ринкової вартості компанії.

Перелік нормативно-правових документів, які регламентують запровадження стимулюючого регулювання:

- Закон України «Про природні монополії»;

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році»;

- Наказ фонду Державного майна України від 12.03.2013 № 293 «Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»;

- постанови НКРЕ:

 • від 11.07.2013 № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;
 • від 11.07.2013 № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання»;
 • від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами»;
 • від 26.07.2013 № 1031 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами»;
 • від 26.07.2013 № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 26.07.2013 № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;
 • від 15.08.2013 № 1109 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо плану роботи ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з підготовки до переходу до стимулюючого регулювання».

Для споживачів електричної енергії та економіки України в цілому впровадження стимулюючого регулювання дозволить забезпечити створення привабливого інвестиційного клімату для залучення приватних інвестицій, підвищення якості та надійності електропостачання та підвищення ефективності операційної діяльності обленерго шляхом зниження неефективних операційних витрат та повернення споживачам частини досягнутої вигоди (економії) у вигляді відповідного зниження тарифів.


Наверх