Порядок приєднання до електричних мереж


Стандартний зразок заяви про приєднання електричних установок до мереж АТ «Хмельницькобленерго»


Інформація
щодо процедури приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

Приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж здійснюється у порядку, встановленому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж (далі – Правила), затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013  № 32 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013  за № 236/22768.
Для отримання послуги з приєднання замовнику потрібно подати заяву про приєднання електроустановки певної потужності, ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки в масштабі 1:2000, копію документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або земельною ділянкою відповідно до додатка 2 Правил та пред’явити паспортний документ в «єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Товариство) або за місцем розташування об’єкта в «єдині вікна» районів електричних мереж (поштові адреси «єдиних вікон», телефони та електронні адреси, списки відповідальних осіб).  В «єдиних вікнах» замовники отримають найбільш детальну і вичерпну  консультацію.
У службах «єдиного вікна» для ознайомлення замовників  встановлені стенди, на яких розміщена інформація з питань приєднання: зразки заповнення заяви, перелік документів, які додаються до заяви, ставки плати за стандартне приєднання й інша інформація, що стосується замовлення послуг з приєднання.
Інформація про розмір ставки плати за стандартне приєднання в залежності від місця розташування об’єкта замовника, схеми приєднання, напруги приєднання і категорії надійності електропостачання також розміщена на сайті Товариства, на сайті також оприлюднена (за встановленою формою) інформація щодо трансформаторних підстанцій 10-35-110кВ Товариства із зазначенням резерву потужності.
Термін підготовки договору про приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, становить:
- при стандартному приєднанні - п'ять робочих днів від дня подання заяви;
- при нестандартному приєднанні - 15 робочих днів від дня подання заяви замовника та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.
Товариство безоплатно укладає договір про приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.
Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від точки забезпечення потужності до точки приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно.
Перший ступінь діє з 1 січня 2013 року, другий ступінь вводиться у дію з 1 січня 2015 року, третій ступінь – з 1 січня 2017 року.
Всі інші приєднання відносяться до приєднання, яке не є стандартним.
Точка забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - точка в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.
Точка приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановки споживача або замовника.
При стандартному приєднанні Товариство готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.
Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності стандартного приєднання становить 15 робочих днів від дня оплати замовником Товариству вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.
Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону.
АТ «Хмельницькобленерго» при нестандартному приєднанні забезпечує виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.
При нестандартному приєднанні проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення розробляє замовник.
Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт при нестандартному приєднанні мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.
Товариство надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.
Підключення електроустановки замовника до електричних мереж Товариства здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.
Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж розраховується Товариством у відповідності до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013  № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.02.2013  за № 339/22871.

Наверх