Результати діяльності

Звіт_підприємства_150-1

АТ «Хмельницькобленерго»
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
(звіт керівництва)
2019


Основні техніко-економічні показники (за 2015-2019 роки)

ПОКАЗНИКИ 2019 2018 2017 2016 2015
Корисний відпуск електроенергії
/млн.кВт·год/
2 173,043 2 189,112 2 176,267 2 155,867 2 084,834
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 1 341 823 2 756 892 2 436 490 1 896 644 1 362 252
Чистий дохід від реалізації продукції
/тис.грн./
1 383 911 2 780 317 2 458 723 1 928 673 1 420 259
Собівартість реалізованої продукції
/тис.грн./
1 296 316 2 722 289 2 348 641 1 945 759 1 301 575
Чистий прибуток /тис.грн./ 85 711 42 812 43 631 8 513 38 879
Власний капітал /тис.грн./
1 948 127 1 848 178 1 842 669 1 310 291 1 239 216
Активи /тис.грн./ 2 506 710 2 451 394 2 396 565 1 744 264 1 551 406
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 79 607 247 920 192 380 183 710 156 635
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 359 611 387 418 313 621 281 850 175 877
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3 007 3 183 3 472 3 554 3 558
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого /грн./ 12 594 9 588 7 606 6 591 4 704
Статутний фонд /тис.грн./
33 638
Номінальна вартість акцій /грн./
0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./
134 551 360

Надходження електроенергії в мережі Товариства

Структура надходження електроенергії в мережі області

2018 2019

Наверх